Vad är BUP.fi?

Baltic University Programme (BUP) är ett av de största nätverken för universitet och högskolor i hela världen. BUP fokuserar på hållbar utveckling, miljöskydd och demokrati i Östersjöregionen.

BUP grundades år 1991 består av över 200 universitet och högskolor från 14 länder i hela Östersjöregionen. Nätverket ordnar årligen kurser för studenter, universitetslärare och forskare och befrämjar mångvetenskapliga samarbeten mellan universiteten. BUP har även samarbetat med myndigheter och andra organisationer genom åren. Omkring 9 000 studenter tar del av nätverkets kurser varje år.

Baltic University Programme koordineras från Uppsala universitet och varje medlemsland har ett nationellt center. Associerade sekretariat finns placerade vid Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande, vid HAW Hamburg University of Applied Sciences, Tyskland och vid Łodz University of Technology, Polen.

Finland ansvarar för kurser för lärare, Tyskland för nätverkets forskningsutveckling och Polen för kurser och konferenser för studerande.