Forum for sustainable development in higher education in Finland
(Keke-foorumi)

In Finnish and Swedish below | Suomeksi ja ruotsiksi alla | På finska och svenska längst ner

Background

In 2008, a forum for enhancing sustainable development in higher education in Finland was grounded as a cooperation of two projects financed by the Ministry of education and Culture. Rectors at the higher education institutes (HEI) requested to appoint contact person (s) to the forum. Later more persons working at HEIs interested in sustainable development have been added to the list. Now (2020) the list consist of about 250 persons representing almost all Finnish universities and universities for applied sciences.

At the keke-forum meetings, current local, national and international activities and practices in sustainability issues are presented, and activities at HEIs will be discussed. Meetings are organised by HEIs one by one or together.

Keke-forum mailing list and contact information

Become a member of the Keke-forum mailing list (or un-subscribe) by using this link or sending an e-mail to the list administrator. Everyone can post contributions to the list (no moderating).

For more information, please contact

Sinikka Suomalainen
Planning Officer; Education
Åbo Akademi University
Centre for Lifelong Learning
Tehtaankatu 2 / Fabriksgatan 2
FI-20500 Turku/Åbo, Finland

University networks, actors and frameworks in Sustainable Development

Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi Keke-foorumi

Taustaa: Vuonna 2008 perustettiin Suomen korkeakoulujen kestävää kehitystä edistävä foorumi (Keke-foorumi) kahden opetusministeriön rahoittaman projektin yhteistyönä. Jokaisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun rehtorin toivottiin nimeävän foorumiin ainakin yhden yhteyshenkilön. Myöhemmin Keke-foorumin listalle on lisätty kestävästä kehityksestä kiinnostuneita henkilöitä korkeakouluista.

Nykyään (2020) listalla on noin 250 henkilöä edustaen melkein kaikkia Suomen yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Keke-foorumin kokoontumisissa esitellään ajankohtaisia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä kestävään kehitykseen liittyviä toimintoja ja käytäntöjä sekä keskustellaan korkeakoulujen toiminnoista. Tapaamisten järjestämisestä vastaavat korkeakoulut vuorollaan tai yhdessä.

Keke-foorumin sähköpostilistalle voi liittyä/poistua linkin kautta (ylläpito hyväksyy) tai lähettämällä sähköpostia ylläpitoon. Jokainen voi postittaa listalle (ei moderointia).

De finländska högskolornas forum för hållbar utveckling, Keke-forum

Bakgrund: År 2008 grundades forum för befrämjandet av hållbar utveckling i högskolor (Keke-forum), som resultat av samarbete av två projekt finansierade av undervisningsministeriet. Rektorerna vid universitet och yrkeshögskolor uppmanades utse minst en kontaktperson till forumet. Senare har Keke-forum listan utökats med högskolpersonal som är intresserad av hållbar utveckling. I dagens läge (2020) omfattar listan drygt 250 personer, nästan alla universitet och yrkeshögskolor i Finland är representerade.

På Keke-forum möten presenteras aktuella lokala, nationella och internationella aktiviteter och praxis i hållbarhetsfrågor, samt aktiviteter vid högskolorna diskuteras. Möten organiseras av högskolorna turvis eller gemensamt.

Man kan anmäla sig (eller avlägsna sig) till Keke-forum e-postlistan via länken (administrator godkänner), eller genom att skicka e-post till administratorn. Alla kan posta inlägg via listan (ingen moderering).