Mikä bup.fi on?

Baltic University Programme (BUP) on yksi maailman suurimmista yliopisto- ja korkeakouluverkostoista. BUP keskittyy kestävään kehitykseen, luonnonsuojeluun ja demokratiaan Itämerenalueella.

BUP perustettiin vuonna 1991 ja koostuu yli 200:sta yliopistosta ja korkeakoulusta neljästätoista Itämerenalueen maasta. Verkosto järjestää vuosittain kursseja opiskelijoille, yliopisto-opettajille ja tutkijoille, sekä edistää monitieteellisiä yhteistöitä yliopistojen välillä. BUP on myös tehnyt yhteistyötä viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa läpi vuosien. Noin 9 000 opiskelijaa ottavat osaa verkoston järjestämiin kursseihin vuosittain.

Baltic University Programme koordinoidaan Uppsalan yliopistosta ja jokaisessa jäsenmassa on kansallinen keskus. Liitännäisiä sihteeristöjä (eng. Associate Secretariat) on kolme kappaletta, Åbo Akademin Elinikäisen oppimisen keskuksessa, HAW Hamburg University of Applied Sciences – korkeakoulussa, Saksassa ja Łodz University of Technology -yliopistossa, Puolassa.

Suomen vastuualueena on opettajien kurssitoiminta, Saksa verkoston tutkimuskehityksestä ja Puola opiskelijoille suunnatuista kursseista ja konferensseista.