Mikä bup.fi on?

Baltic University Programme (BUP) on yksi maailman suurimmista yliopisto- ja korkeakouluverkostoista. BUP keskittyy kestävään kehitykseen, luonnonsuojeluun ja demokratiaan Itämerenalueella.

BUP perustettiin vuonna 1991. Verkostolla on noin sata yliopisto- ja korkeakoulujäsentä Itämerenalueella. Verkosto järjestää vuosittain kursseja opiskelijoille, yliopisto-opettajille ja tutkijoille, sekä edistää monitieteellisiä yhteistöitä yliopistojen välillä. BUP on myös tehnyt yhteistyötä viranomaisten ja muiden organisaatioiden kanssa läpi vuosien.

Baltic University Programme koordinoidaan Uppsalan yliopistosta ja jokaisessa jäsenmassa on kansallinen keskus. Liitännäisiä sihteeristöjä (eng. Associate Secretariat) on kolme kappaletta, Åbo Akademin Elinikäisen oppimisen keskuksessa, HAW Hamburg University of Applied Sciences – korkeakoulussa, Saksassa ja Łodz University of Technology -yliopistossa, Puolassa.

Suomen vastuualueena on opettajien kurssitoiminta, Saksa verkoston tutkimuskehityksestä ja Puola opiskelijoille suunnatuista kursseista ja konferensseista.